SAJMOVI


Ambienta 2010. - izložba prototipova namještaja za dječje vrtiće

 

Firma Ferenčić d.o.o. je izradila prototipove namještaja za koncept “Bombon” autora Nevena i Sanje Kovačić.

Prototipovi su bili izloženi na Ambienti u toplom prolazu, a izlagat će se na izložbama po Županijskim komorama.

 

koncept: BOMBON

1. jednakovrijedna nagrada

dizajn:

Neven Kovačić, dipl. dizajner & Sanja Kovačić dipl. ing.

Prvonagrađeni rad autora Nevena Kovačića i Sanje Kovačić jedan je od rijetkih natječajnih radova, koji je zamišljen za izradu od masivnog drva. Sastoji se od elemenata koji su, da bi se dobila odgovarajuća širina površine uz poštivanje tehničkih karakteristika drva, međusobno širinski spajani (ljepljenjem), dok su zaobljeni elementi spajani pomoću skrivenog utora. Izbjegnuta je uporaba vidljivih metalnih spojeva (okova) što doprinosi većoj uporabnoj sigurnosti proizvoda. Ovakav način spajanja omogućuje iznimno veliki broj kombinacija.

 

 


Cijeli sustav je izgrađen od jednako oblikovanih elemenata, čime je postignuta prepoznatljivost pojedinih elemenata i njihovo logično slaganje. Elementi stvaraju zanimljive oblike omogućujući širenje funkcija pojedinačnih elemenata. Time je postignuta visoka razina uporabne vrijednosti. Rješenje je poticajno za psihološki i kognitivni razvoj djece, može pozitivno djelovati na socijalizaciju i razvoj dobrog ukusa, te velikim brojem mogućih kombinacija potiče maštu i želju za korištenjem svih elemenata. Izbjegnuti su stereotipi u poimanju dječje igre: djeci se daje mogućnost vlastitog određivanja značenja pojedinih kombinacija, bez standardnih pojmova poput „kuhinje“, „ordinacije“ i sl. Izbor materijala ukazuje na ekološko razmišljanje i poštivanje tehnologije, a uporaba odgovarajuće vrste laganog cjelovitog (masivnog) drva (jelovina) olakšava manipuliranje elementima. Estetski princip oblikovanja se doživljava pozitivno, veselo i poticajno.

 


 

 
Facebook Image
Vi ste ovdje: Home Sajmovi Ambienta 2010 - bombon